Thời tiết 24-4: Nắng nóng gay gắt xuất hiện ở Tây Bắc

Thời tiết 24-4: Nắng nóng gay gắt xuất hiện ở Tây Bắc

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ; Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc bộ: Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng găy gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc bộ: Nhiệt độ thấp nhất  24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ; riêng vùng núi 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TH