Thông cáo báo chí số 16, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 09/6/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 16 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
hopp quoc hoi
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, ngày 09/6/2023

Buổi sáng

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi). Tại phiên thảo luận đã có 9 đại biểu phát biểu, trong đó, ý kiến các đại biểu cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; hồ sơ, trình tự, thủ tục và các nội dung cơ bản trong dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: bố cục của Nghị quyết; khái niệm “lấy phiếu tín nhiệm”; đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm; nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; các hành vi bị nghiêm cấm; thủ tục đề nghị, kiến nghị Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; quy trình lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân; hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; ngưng hiệu lực thi hành; cách tính tỷ lệ phiếu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 và Nghị quyết số 131/2020/QH14; hiệu lực thi hành của Nghị quyết.

Kết thúc phiên thảo luận, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Thứ bảy, ngày 10/6/2023: Sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); Chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam./.

 

Tạp chí Công Thương