Thu hồi Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh do không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo về việc thu hồi sản phẩm Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh do không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-ATTP ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 1278/TB BQLATTP ngày 09/11/2022 về việc thu hồi sản phẩm Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh do không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh, Lô SX: 010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: Số 222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (là tổ chức đăng ký bản công bố sản phẩm), sản phẩm được sản xuất: Cơ sở sản xuất, dịch vụ giải khát - Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại Trường Xuân, địa chỉ: Cụm CN - TTCN Trường Xuân, phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là sản phẩm không đảm bảo an toàn thực và đang được thu hồi theo Quyết định số 542/QĐ-ATTP của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

thu hổi sản phẩm
Thu hồi Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh, Lô SX: 010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất của Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam do không đảm bảo an toàn thực phẩm

Trên cơ sở đó, tại Thông báo 1278/TB-BQLATTP, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đề nghị Phòng Y tế các quận, huyện phổ biến thông tin về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên đến các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và người sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn để biết và không kinh doanh, sử dụng. Kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhà thuốc, quầy thuốc theo phân cấp quản lý về việc lưu hành của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thông tin nêu trên.

Trường hợp phát hiện các sản phẩm này đang lưu hành trên thị trường, đề nghị Phòng Y tế các quận, huyện báo cáo về Ban Quản lý An toàn thực phẩm để phối hợp thực hiện theo quy định.

Các nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành phố tổ chức tự kiểm tra, rà soát các sản phẩm thực phẩm hiện đang kinh doanh, sử dụng. Trường hợp phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên còn bảo quản trong kho hàng, bày bán, lưu hành trên thị trường thì đề nghị không được kinh doanh, sử dụng, yêu cầu Công ty thu hồi ngay và báo cáo về Ban Quản lý An toàn thực phẩm  để phối hợp thực hiện theo quy định của pháp luật.

Giao phòng Công tác Thanh tra chủ trì, các Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 1,2 phối hợp kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Dương Hoàng