Thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ tại Việt Nam

Ngày 23/8/2017, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Hiệp hội thúc đẩy sáng chế Hàn Quốc (KIPA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc thực hiện thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ tại

Theo thỏa thuận hợp tác, Quỹ VIFOTEC sẽ là đơn vị đầu mối của Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế về sáng tạo khoa học công nghệ Seoul - Hàn Quốc (SIIF) diễn ra vào tháng 11 tới.

Do đó, các thủ tục đăng ký tham gia triển lãm quốc tế SIIF phải được thực hiện thông qua Vifotec. KIPA sẽ hỗ trợ VIFOTEC trong việc quảng bá, hỗ trợ các tác giả của phía Việt Nam.

VIFOTEC sẽ hướng dẫn các tác giả đăng ký tham gia triển lãm, quảng bá các tài liệu về triển lãm như tờ rơi, tập quảng cáo, áp phích. VIFOTEC nhận đơn đăng ký tham gia từ phía Việt Nam cũng như thành lập đoàn đi tham quan tại Seoul Hàn Quốc.

Ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc thực hiện thúc đẩy sáng tạo khoa học công nghệ tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Vifotec cho biết: “Vifotec sẽ hướng dẫn các tác giả đăng ký tham gia triển lãm, quảng bá các tài liệu về triển lãm như tờ rơi, tập quảng cáo, áp phích. Đồng thời sẽ nhận đơn đăng ký tham gia từ phía Việt Nam cũng như thành lập đoàn đi tham gia tại Seoul – Hàn Quốc”.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết, TS.Lee Joon Soek, Chủ tịch của Hiệp hội thúc đẩy sáng chế Kipa đã có bài diễn thuyết với các nhà khoa học của Việt Nam về chủ đề “Quản lý và hỗ trợ sở hữu trí tuệ”.

Theo TS. e Joon Seok, quản lý sở hữu trí tuệ là thông qua đó để tăng năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp. Sở hữu trí tuệ là tài sản kinh doanh quan trọng nhất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Theo ông, trong thời gian tới Việt Nam cần mở rộng quy mô giao dịch, trao đổi sáng chế ra thị trường quốc tế.

TS Lê Văn Tri - Công ty BIFI, là một trong những người có nhiều sáng chế đăng ký nhất ở Việt Nam hiện nay (21 sáng chế) chia sẻ: ở Việt Nam, có một sáng chế đã rất khó, nhưng việc đăng ký bản quyền cho sáng chế đó cũng không kém phần khó khăn. Đặc biệt, định giá sáng chế ở Việt Nam là điều cực kỳ khó. Để mọi người quan tâm đến sáng chế của mình chỉ bằng cách tập trung phát triển thương hiệu mà có sử dụng ứng dụng sáng chế đó.

Buổi lễ lý kết là tiền đề quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Việt Nam – Hàn Quốc, TS Lê Văn Tri nhận định.


Hạ Vũ