Thủy điện A Vương đảm bảo nhiệm vụ kép cung cấp điện và cấp nước hạ du

Trước tình trạng mùa khô năm nay nắng nóng gay gắt, sản lượng tiêu thụ điện bình quân tăng so với cùng kỳ năm 2023, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép đảm bảo cấp nước về hạ du và sản xuất, cung ứng điện an toàn.

Theo ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương: Trong suốt các năm qua việc đảm bảo nhu cầu nước hạ du luôn được Thủy điện A Vương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các yêu cầu vận hành của nhà máy. Thực tế ngay từ đầu năm 2024, thực hiện sự chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Phát điện 2, Thủy điện A Vương đã triển khai tích nước hồ chứa đạt mực nước dâng bình thường; đồng thời tích cực làm việc với UBND và Sở NN&PTNN tỉnh Quảng Nam về tình hình nguồn nước, yêu cầu vận hành của hệ thống điện.

Phó Tổng Giám đốc Thủy điện A Vương Ngô Xuân Thế cho biết thêm song song chủ động phối hợp với địa phương Công ty đã chủ động làm việc với các nhà máy thủy điện trên cùng lưu vực để phối hợp thống nhất trong việc vận hành phát điện và cấp nước hạ du với các phương án để khai thác tiết kiệm hiệu quả nguồn nước, đảm bảo an toàn cho cấp nước hạ du trong bất kỳ tình huống nào;

Cùng với các địa phương phối hợp thực hiện tốt hơn việc tiết kiệm điện, nước, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong các hồ thủy điện cho đến cuối mùa khô, có tính đến dự phòng trong trường hợp mùa mưa đến muộn (đặc biệt với giai đoạn cao điểm của mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2024). Tất cả những nỗ lực này nhằm giữ mực nước các hồ ở mức cao nhất có thể đến ngày 30/4/2024.

Hồ chứa thủy điện A Vương
Hồ, đập thủy điện A Vương, hồ thủy điện A Vương nước ở cao trình 375,16 mét (MNDBT 380 mét) – ảnh chụp ngày 09.4.2024 sẽ sẵn sàng đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia và cấp nước hạ du phục vụ chống hạn, đẩy mặn.

Kết quả, đến ngày 9/4/2024, mực nước hồ chứa Thủy điện A Vương đạt 375,16m, dưới mực nước dâng bình thường 4,84 mét (MNDBT: 380 m) và cao hơn mực nước chết 35,16 mét (MNC: 340 m). Với mực nước này, Thủy điện A Vương cho biết sẽ vận hành Nhà máy, điều tiết hồ chứa đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia và cấp nước hạ du phục vụ chống hạn, đẩy mặn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024 và dịp Lễ 30/4,1/5.

Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ Công thương, EVN, Tổng Công ty Phát điện 2, Thủy điện A Vương cho biết đã lập kế hoạch sửa chữa các tổ máy, thay thế hệ thống DSC từ rất sớm, nhằm đưa các tổ máy vào vận hành an toàn, tin cậy trước thời điểm nắng nóng tăng cao, nhu cầu điện và nước đều tăng, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Duy tu bảo dưỡng nhà máy Thủy điện A Vương
Thủy điện A Vương cho đã lập kế hoạch sửa chữa các tổ máy, thay thế hệ thống DSC từ rất sớm, nhằm đưa các tổ máy vào vận hành an toàn, tin cậy trước thời điểm nắng nóng tăng cao, nhu cầu điện và nước tăng.

Đến nay Thủy điện A Vương đã triển khai hoàn thành thay thế hệ thống DCS dùng chung và Tổ máy 01 và dự kiến hoàn thành việc thay thế hệ thống DCS Tổ máy 02 và công tác duy tu, bảo trì 02 Tổ máy trước ngày 24/4/2024. Các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng huy động của Hệ thống điện Quốc gia trong thời gian đến.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, sản lượng điện sản xuất toàn Tổng Công ty Phát điện 2 đạt 4,259 tỷ kWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Thủy điện A Vương sản xuất đạt hơn 155 triệu kWh điện và cấp hơn 213 triệu m3 nước về hạ du.

L.Lãm