TKV: Đảm bảo than pha trộn đáp ứng nhu cầu thị trường

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong nước, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) lên kế hoạch khối lượng than nhập khẩu vào pha trộn năm 2024 là 13,798 triệu tấn.
kho chua bai than cua ong
Kế hoạch năm 2024 khối lượng than nhập khẩu vào pha trộn là 13,798 triệu tấn.

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Hội nghị sơ kết công tác nhập khẩu, pha trộn, tiêu thụ than Quý I, triển khai kế hoạch Quý II/2024 vừa diễn ra, kế hoạch năm 2024 khối lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn là 50 triệu tấn. Trong đó: hộ điện 42 triệu tấn; hộ phân bón, hoá chất 2,390 triệu tấn; xi măng 0,79 triệu tấn; hộ khác 3,42 triệu tấn; xuất khẩu 1,4 triệu tấn.

Để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch than tiêu thụ cho các khách hàng, đặc biệt là nhu cầu than cho sản xuất điện, khối lượng tiêu thụ than pha trộn với than nhập khẩu là 26,623 triệu tấn cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện và hộ đạm (Hà Bắc, Ninh Bình). Theo đó, kế hoạch năm 2024 khối lượng than nhập khẩu vào pha trộn là 13,798 triệu tấn.

Tập đoàn TKV cũng cho biết, trong Quý I/2024, tổng khối lượng than tiêu thụ đạt 12,3 triệu tấn, bằng  24,6% kế hoạch năm 2024. Than nhập khẩu thực hiện trong Quý I/2024 đạt 3,73 triệu tấn, bằng 26,08% kế hoạch năm; TKV thực hiện giao than pha trộn nhập khẩu Quý I đạt khoảng 6,5 triệu tấn, đạt 25% kế hoạch năm.

Kế hoạch quý II/2024 với nhu cầu than pha trộn nhập khẩu Quý II + tháng 7/2024 là 9,8 triệu tấn với tỷ lệ than nhập khẩu tham gia pha trộn khoảng 52%, nhu cầu than nhập khẩu 4 tháng (từ tháng 4-7) khoảng 5,1 triệu tấn.

tkv dap ung nhu cau than
Than nhập khẩu và than trong nước được đưa vào nhà máy Tuyển than 1, Công ty Tuyển than Cửa Ông

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong nước, Tập đoàn TKV chỉ đạo, cùng với việc thực hiện kế hoạch sản xuất, các Ban chuyên môn Tập đoàn và các đơn vị rà soát kế hoạch tiêu thụ, nhập khẩu than; có kế hoạch, phương án nhập khẩu than cũng như phân bổ kế hoạch giao than nhập khẩu phù hợp cho các đơn vị.

Các đơn vị thực hiện tiêu chuẩn hoá các kho bãi, công nghệ, thiết bị pha trộn than đồng bộ, đảm bảo công tác môi trường, bảo vệ an ninh trật tự tại các kho than; công tác quản lý, bảo quản, chống thất thoát than trong mùa mưa bão.

Tập đoàn TKV cũng yêu cầu các đơn vị Chuẩn bị tốt các điều kiện về kho bãi, phương tiện vận chuyển, các điều kiện để nhập khẩu, pha trộn than; nghiên cứu sửa đổi quy trình giao nhận than; chủ động chuẩn bị chân hàng để đáp ứng cho tiêu thụ, đặc biệt là than cho sản xuất điện, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Tuấn Hà