TKV: Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất

Ngày 13 - 14/10, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thủy đã làm việc với Công ty Than Quang Hanh - TKV và Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin về thực hiện kế hoạch đầu tư, đóng cửa mỏ năm 2021, kế hoạch đầu tư năm 2022.

Theo báo cáo của Công ty Than Quang Hanh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là điều kiện địa chất rất phức tạp, các diện sản xuất phải chuyển nhiều lần… nên Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Kết quả 9 tháng, sản lượng than sản xuất đạt 71% KHN.

Đối với công tác đầu tư, giá trị thực hiện là 93,17 tỷ đồng, bằng 52% KHN. Trong đó, có các dự án như: Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021; Dự án đầu tư giá khung thủy lực di động chống giữ lò chợ; Dự án đầu tư nâng cao năng lực đào lò; Dự án đầu tư cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ; Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ Ngã Hai; Dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò xuống dưới mức -175…

Về kế hoạch đầu tư năm 2022, Công ty xây dựng tổng giá trị đầu tư 394,831 tỷ đồng, trong đó có những dự án quan trọng tiếp tục thực hiện nhằm duy trì phát triển sản xuất, đáp ứng yêu cầu đảm bảo duy trì công suất mỏ 1,5 triệu tấn/năm như: Dự án đầu tư cải tạo công nghệ và nâng cấp tuyển sâu cho nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ; Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ Ngã Hai…

Phó TGĐ Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy đề nghị Than Quang Hanh đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2021

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị và ý kiến tham gia của các Ban chuyên môn Tập đoàn, Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy chia sẻ với những khó khăn của Công ty, là một trong những đơn vị hầm lò khó khăn nhất của vùng Cẩm Phả. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Công ty trong sản xuất, đã cơ bản cân đối được chi phí, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy chỉ đạo, trong quý IV/2021, Công ty bám sát các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, chỉ tiêu kinh tế, tập trung sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2021 với mức cao nhất và chuẩn bị cho kế hoạch 2022.

Trong công tác đầu tư, Công ty cần quan tâm hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý, tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2021 trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ Ngã Hai là dự án quan trọng, chuẩn bị diện sản xuất lâu dài cho Công ty, do vậy cần phải lập lịch biểu tiến độ, kiểm điểm theo từng giai đoạn, lựa chọn nhà thầu, công nghệ đào lò đảm bảo hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ đào lò XDCB và CBSX.

Công tác đóng cửa mỏ cần đảm bảo thủ tục hồ sơ pháp lý đồng bộ, đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, đảm bảo an ninh trật tự trong sản xuất…

Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy làm việc với Công ty CP Than Hà Lầm

Làm việc với Công ty CP Than Hà Lầm, theo báo cáo 9 tháng năm 2021, Công ty đã thực hiện than sản xuất đạt 77,9% KHN; than tiêu thụ đạt 81% KHN; mét lò đào đạt 73% KHN; thực hiện kế hoạch đầu tư đạt 75 tỷ đồng, bằng 55% KHN.

Trong đó có các dự án như: Dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động phục vụ khai thác hầm lò duy trì công suất mỏ; Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021; Dự án đầu tư xây dựng khu nhà tập thể công nhân… Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022 với giá trị 182 tỷ đồng.

Đối với công tác đóng cửa mỏ, Công ty có 03 dự án khai thác khoáng sản đã kết thúc khai thác, trong đó có 02 dự án đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ. 

Phó TGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả SXKD của Than Hà Lầm. Đồng thời chỉ đạo, trong quý IV/2021, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2021, hoàn thành sản lượng than cơ giới hóa. Đối với công tác đầu tư - là lĩnh vực được TKV đặc biệt quan tâm, Công ty cần thực hiện đảm bảo kế hoạch, tiến độ, giá trị đầu tư năm 2021.

Kế hoạch đầu tư năm 2022 cần đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng đầu tư xuống sâu, lựa chọn công nghệ hiện đại, tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa; đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án, chuẩn bị diện sản xuất gối đầu cho cơ giới hóa, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo phát triển bền vững.

 

PV