TKV: Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án mỏ Khe Chàm II-IV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Than Hạ Long về tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư mỏ Khe Chàm II-IV.
than khe chàm
Kiểm tra điểm bục tại đường lò thượng thông gió -350/-60, nối thông khu Khe Chàm II và Khe Chàm IV

Dự án mỏ Khe Chàm II-IV có trữ lượng công nghiệp hơn 82,5 triệu tấn, công suất thiết kế 3,5 triệu tấn than/năm. Hiện nay, công tác đào lò XDCB đã hoàn thành thi công giếng đứng chính, giếng đứng phụ +35/-500; giếng đứng thông gió +120 đến -150, các đường lò tiếp giáp và lò xuyên vỉa thông gió -60; hệ thống sân ga hầm trạm, lò chứa nước, kho thuốc nổ, bunke chứa than tại mức -350; 03 đường lò xuyên vỉa và các đường lò khai thông chính cho các lò chợ vỉa 9 khu IV.

Đặc biệt, Công ty Than Hạ Long đã hoàn thành việc thi công đường lò thượng thông gió -350/-60, nối thông khu Khe Chàm II và Khe Chàm IV ngày 27/4/2024. Tổng số lò chợ XDCB đã đưa vào khai thác là 06 lò chợ/tổng số 14 lò chợ các hạng mục công trình liên quan đến trục tải giếng đứng phụ thuộc gói thầu số 38 đã xây dựng xong móng nhà tời trục, móng tháp giếng thi công đạt 80% khối lượng theo hợp đồng, dự kiến đến tháng 2/2025 có thể đưa hệ thống trục tải giếng phụ vào hoạt động.

Sau khi kiểm tra hiện trường sản xuất hầm lò và nghe báo cáo của công ty và các ý kiến tham gia, thành viên HĐTV TĐ Vũ Thành Lâm kết luận, đến nay, về cơ bản công tác xây dựng mỏ Khe Chàm II-IV đang được thực hiện tốt.

Trong thời gian tới, đề nghị Công ty Than Hạ Long tăng cường công tác an toàn và môi trường, đảm bảo công tác kỹ thuật và an toàn, đẩy nhanh tiến độ thi công cặp thượng thông gió, vận tải mức -350/-60 thuộc gói thầu số 32 để giải quyết khó khăn trong công tác thông gió, thoát nước, tạo ra các diện thi công tiếp theo của vỉa 11 khu II  sớm  đưa khai thác Lò chợ II-11-24 (30/07/2025), Lò chợ II-11-30-CGH (1/03/2026), Lò chợ II-11-33 (1/6/2026), Lò chợ II-11-25 (1/8/2026) và lò chợ dự phòng II-11-26 (1/10/2026) và công tác lắp đặt hệ thống khung cốt giếng tại giếng đứng chính +35/-500.

 

Huy Du