TKV tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

Với đặc thù của sản xuất công nghiệp, nhiều ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, đặc biệt là sản xuất than hầm lò, do vậy, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị chú trọng thực hiện.
phan xuan thuy
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị

Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, kinh doanh, vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác an toàn vệ sinh lao động quý I, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn quý II/2022.

Trong quý I/2022, Tập đoàn TKV đã tăng cường kiểm tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm các vụ sự cố, tai nạn lao động, đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, duy trì phối hợp hiệu quả của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin thực hiện thường xuyên, đột xuất, thực chất công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn tại các đơn vị sản xuất hầm lò để phát hiện, dự báo và triệt tiêu các nguy cơ, chấn chỉnh khắc phục kịp thời các tồn tại, nhằm hạn chế tối đa tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất.

Đặc biệt, kiểm tra thường xuyên công tác quản lý kỹ thuật an toàn tại các đơn vị hầm lò theo nội dung Chỉ thị số 26 ngày 03/3/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải.

Tại hội nghị, Ban An toàn đã đánh giá, phân tích các vụ tai nạn lao động và nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn lao động trong quý I/2022. Đồng thời rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động, không để xảy ra các vụ việc mang tính lặp lại, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động và sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

kiem tra an toan
Kiểm tra ATVSLĐ tại Phân xưởng Cán - Công ty CP Chế tạo máy

Triển khai nhiệm vụ công tác An toàn - Vệ sinh lao động quý II/2022, thời điểm bắt đầu ảnh hưởng của mùa mưa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Phan Xuân Thủy yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than, đáp ứng nhu cầu than của thị trường tiêu thụ trong nước.

Đi đôi với đẩy mạnh sản xuất phải kiểm soát công tác an toàn trong sản xuất, với quan điểm phải an toàn mới sản xuất. Cụ thể, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, khắc phục kịp thời những nguy cơ, các hạn chế tồn tại nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế đến mức tối đa rủi ro, sự cố, ai nạn lao động.

Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra An toàn - Vệ sinh lao động từ Tập đoàn đến các đơn vị phải đảm bảo thực chất, hiệu quả; chuẩn hóa lại hệ thống công nghệ trong các khâu khai thác, đào lò, vận tải tiến tới đồng bộ hóa thiết bị, công nghệ tại tất cả các đơn vị trong Tập đoàn; rà soát, bổ sung các thiết bị công nghệ liên quan nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tăng hệ số an toàn cho CNLĐ.

Các đơn vị cần tăng cường, đổi mới hình thức huấn luyện an toàn tạo hiệu quả sát thực với điều kiện công việc của công nhân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNLĐ đối với công tác An toàn - Vệ sinh lao động.

Đối với các mỏ lộ thiên, khẩn trương rà soát, triển khai nghiêm túc công tác phòng chống mưa bão, các công trình PCMB đảm bảo an toàn sản xuất trong và sau mùa mưa bão năm 2022. Đặc biệt, quan tâm đến an toàn và kỹ thuật cơ bản trong việc bóc đất đá tại các bờ tầng và đổ thải đảm bảo an toàn.

 

Khánh Vy