TKV tăng cường kiểm tra công tác môi trường tại vùng Cẩm Phả

Vừa qua, Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phạm Văn Mật đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác môi trường, khắc phục ảnh hưởng do mưa lớn tại vùng Cẩm Phả.

Tại Cẩm Phả, Đoàn công tác đã đi kiểm tra tuyến đường vận chuyển từ Trạm bảo vệ Số 2 mỏ Cao Sơn xuống MB mỏ Cọc Sáu, công tác thi công kè chống sạt lở tuyến đường do Công ty Môi trường - TKV thực hiện; Tuyến đường chuyên dùng Bàng Nâu - Khe Dây (đoạn tránh bãi thải Đông Cao Sơn), công tác quản lý, thi công sửa chữa tuyến đường, dập bụi...; Tuyến mương thoát nước Alpha (khu vực mỏ Đèo Nai - Núi Nhện)...

tkv
Kiểm tra hệ thống tuyến mương thoát nước Alpha

Sau khi kiểm tra tại hiện trường và làm việc với Công ty Môi trường - TKV, đoàn công tác ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Công ty Môi trường - TKV trong công tác thi công các công trình môi trường, PCMB. Đồng thời, đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thành các công trình môi trường, phòng chống mưa bão như kè chống sạt lở, các tuyến mương thoát nước, đập chắn..., thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo an toàn trong mùa mưa và đảm bảo công tác vận chuyển than.

Đối với các tuyến đường có nền yếu, đơn vị cần có biện pháp khắc phục, nâng cao năng lực thi công, sửa chữa các tuyến đường tiến tới đảm nhận quản lý toàn bộ các tuyến đường vận chuyển; chú ý các thủ tục về quản lý đất đai thực hiện theo đúng quy định; có phương án chủ động xử lý, khắc phục các sự cố khi có mưa lớn...

Cũng trong sáng ngày 02/6, đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đầu tư, môi trường tại Công ty CP Than Đèo Nai. Theo báo cáo, công tác đầu tư thực hiện 5 tháng dự kiến đạt 23,8 tỷ đồng, chủ yếu tập trung công tác chuẩn bị dự án thuộc phần kế hoạch chuẩn bị và dự phòng.

Kế hoạch 7 tháng cuối năm 2022, giá trị đầu tư dự kiến 150 tỷ đồng; trong đó có các dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất, xây dựng hệ thống sản xuất than từ đất đá lẫn than, các dự án môi trường...,

Đối với thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2022, trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện 6,346 tỷ đồng, bằng 75,66% KH năm; số lượng các công trình môi trường 03 công trình như củng cố hệ thống mương thoát nước Alpha và nạo vét hệ thống thoát nước lò mức +28; trồng cây cải tạo phục hồi môi trường bãi thải Nam Khe Tam - Đông Khe Sim, trong Lộ Trí; củng cố đê chắn đất đá bãi thải Nam Khe Tam - Đông Khe Sim.

deo nai
Kiểm tra thực hiện công tác đầu tư môi trường tại Công ty CP Than Đèo Nai

Làm việc với Công ty CP Than Đèo Nai, Thành viên HĐTV Tập đoàn Phạm Văn Mật đề nghị về công tác đầu tư cần hoàn thiện sớm thủ tục các dự án duy trì sản xuất đã có kế hoạch báo cáo Tập đoàn phê duyệt. Đối với công tác môi trường, khẩn trương hoàn thành các công trình môi trường, PCMB, phối hợp với Công ty Môi trường - TKV hoàn thành công tác trồng cây, cần có phương án xử lý thoát nước trong mùa mưa...

Về công tác chuẩn bị đầu tư Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai có công suất thiết kế 2,7 triệu tấn/năm, Đoàn công tác lưu ý chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần có 2 phương án để so sách, lựa chọn phương án tốt nhất, có tính khả thi; về công tác đổ thải, thoát nước, quy trình triển khai thực hiện, đảm bảo khai thác hiệu quả tài nguyên, giảm tổn thất tài nguyên, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Hà Anh