Tổng công suất nguồn 146.000 MW sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ tải cực đại đến năm 2030

Ngày 17/4/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 116/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) diễn ra ngày 15/4.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII ngày 15/4/2022 - Ảnh: VGP/Đức Tuân
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII ngày 15/4/2022 - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Thông báo nêu rõ, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng trong hệ thống các quy hoạch ngành quốc gia, được Bộ Công Thương tổ chức lập theo nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 1/10/2019. Đây là quy hoạch ngành quốc gia được các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm và có nhiều kiến nghị, đóng góp trong quá trình Bộ Công Thương tổ chức lập, cũng như giai đoạn hoàn thiện quy hoạch theo các chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến của các địa phương trong Hội nghị rất thẳng thắn, trách nhiệm và với tinh thần chung là đặt lợi ích tổng thể quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, không chỉ vì mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương mình.

Các địa phương phát biểu tại Hội nghị đều đánh giá việc hoàn thiện Quy hoạch điện VIII trong thời gian được thực hiện rất bài bản, nghiêm túc, kỹ lưỡng và có nhiều đổi mới; bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với báo cáo hoàn thiện Quy hoạch điện VIII được Bộ Công Thương thực hiện theo các kết luận chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Một số địa phương đề nghị có định hướng rõ hơn về dự kiến không gian quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải để thuận lợi trong quá trình Tỉnh lập và hoàn thiện quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Một số địa phương bày tỏ mong muốn chung là Quy hoạch điện VIII tạo điều kiện phát huy được các tiềm năng, lợi thế của địa phương về nguồn năng lượng tái tạo và về hạ tầng cảng biển nước sâu trong giai đoạn 2021-2030 cũng như những năm tiếp theo. Một số địa phương nêu về một số vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn và kiến nghị về một số cơ chế chính sách tháo gỡ.

Các địa phương đều mong muốn Quy hoạch điện VIII sớm được phê duyệt để làm cơ sở triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, đặc biệt là việc bố trí đất đai cho các dự án điện.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cách tiếp cận của Bộ Công Thương theo phương pháp tổng thể, vừa từ dưới lên nghĩa là quan tâm tới đề xuất của địa phương để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và vừa từ trên xuống nghĩa là cân đối để tối thiểu hóa chi phí toàn hệ thống, cân đối vùng miền, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, nhà đầu tư
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, cách tiếp cận của Bộ Công Thương theo phương pháp tổng thể, vừa từ dưới lên nghĩa là quan tâm tới đề xuất của địa phương để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và vừa từ trên xuống nghĩa là cân đối để tối thiểu hóa chi phí toàn hệ thống, cân đối vùng miền, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, nhà đầu tư

Hội nghị thống nhất cơ bản về dự kiến quy hoạch tổng công suất nguồn điện hệ thống điện quốc gia đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW với cơ cấu các loại nguồn điện như báo cáo của Bộ Công Thương. Quy mô này đáp ứng đầy đủ nhu cầu công suất phụ tải điện cực đại dự báo đến năm 2030 vào khoảng 93.300 MW, có mức độ dự phòng nguồn điện hợp lý trong hệ thống điện quốc gia và các vùng, miền.

Kết quả này thể hiện rõ sự hợp lý hơn, ưu việt hơn so với phương án Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng vào tháng 3/2021, trong đó, dự kiến tổng công suất nguồn điện giảm khoảng 35.000 MW, khối lượng đường dây 500, 220kV giảm khoảng 2.000km; qua đó giảm nhu cầu vốn đầu tư vào ngành điện trong giai đoạn 2021-2030.

Về dài hạn đến năm 2045, Hội nghị thống nhất cơ bản quyết tâm chung thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050; ngành điện sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu các nguồn điện phát thải CO2 và dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện khoảng 400.000 MW.

Để phát huy dân chủ và có sự đồng thuận cao nhất đối với các nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII được trình bày tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chưa phát biểu tại Hội nghị và nếu có ý kiến tham gia sớm gửi về Bộ Công Thương trước ngành 19/4/2022.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các địa phương tại Hội nghị để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục thẩm định và trình duyệt, trong đó lưu ý một số nội dung:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, thực hiện đầy đủ các kết luận chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ, trong đó cần làm rõ các tiêu chí xác định các dự án quan trọng, ưu tiên từng thời kỳ để bố trí không gian phát triển các vùng, miền, địa phương, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Thứ hai, rà soát đồng bộ quy hoạch nguồn và lưới điện truyền tải; xác định danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên phát triển từng thời kỳ, nhất là giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 theo đúng các tiêu chí đề ra trong quy hoạch.

Thứ ba, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để hoàn thiện các nhiệm vụ, giải pháp điều hành quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia cụ thể của một số địa phương về các tồn tại, vướng mắc, bất hợp lý về đầu tư phát triển điện lực thời gian qua để chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách có liên quan, bảo đảm phát triển ngành điện bền vững, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch điện VIII theo quy định và triển khai thủ tục để họp Hội đồng thẩm định trước ngày 25/4/2022.

Thy Thảo