Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có lãnh đạo chủ chốt mới

Chiều 12/5/2023, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tổ chức Lễ công bố quyết định của Hội đồng quản trị về nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty.
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP có lãnh đạo chủ chốt mới
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP có lãnh đạo chủ chốt mới

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thoan - Trưởng ban Tổ chức nhân sự công bố Nghị quyết số 64/NQ-VNS ngày 12/5/2023 về việc biểu quyết bầu ông Lê Song Lai - Thành viên hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP , nhiệm kỳ 2021- 2026 (chuyên trách).

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Thoan công bố Quyết định số 118/QĐ-VNS ngày 12/5/2023 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, đối với ông Nghiêm Xuân Đa, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Để tri ân những đóng góp của ông Lê Thanh Tuấn trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, người lao động Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã có món quà tinh thần trao tặng ông Lê Thanh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chúc mừng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã kiện toàn và bổ sung nhân sự cấp cao; chúc mừng ông Lê Song Lai và ông Nghiêm Xuân Đa đã được Đại hội cổ đông tin tưởng giao nhiệm vụ, phân công và bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Đa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, SCIC và sự đồng hành của tập thể Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; sự đồng lòng chung sức của toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống Tổng công ty để ông có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Minh Thủy