Trình Quốc hội xem xét, thông qua Đề án tổ chức chính quyền đô thị Hải Phòng trong năm nay

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao Bộ Nội vụ phối hợp với TP. Hải Phòng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng, trình Quốc xem xét, thông qua trong năm 2024.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, chiều ngày 9/7/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và TP. Hải Phòng.

Hải Phòng
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp cho ý kiến về Đề án tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng. (Ảnh: VGP/Hải Minh)

Đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/10/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 45, trong đó giao UBND TP. Hải Phòng xây dựng Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị một cấp và hai cấp hành chính.

Trong quá trình xây dựng Đề án, TP. Hải Phòng đã tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng.

TP. Hải Phòng cũng đã tiếp thu báo cáo của Chính phủ sơ kết thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, TP. Hà Nội và TP. Đà Nẵng.

Sau khi tham khảo kinh nghiệm, mô hình của 3 thành phố trên và các quy định hiện hành, Hải Phòng thống nhất đề xuất tên gọi của Đề án là Đề án tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng.

Đề án gồm 4 phần: Sự cần thiết, căn cứ pháp lý và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng Đề án; thực trạng tổ chức, hoạt động của các cấp chính quyền thành phố; định hướng và nội dung tổ chức chính quyền đô thị trong thời giant tới; tổ chức thực hiện.

Theo Đề án, Hải Phòng sẽ không tổ chức HĐND tại 8 quận và 79 phường, bắt đầu thực hiện từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031.

Khi không còn HĐND quận thì một số nhiệm vụ của HĐND quận sẽ do HĐND thành phố thực hiện như: Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

TP. Hải Phòng cũng đang triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành Thành phố Thủy Nguyên trực thuộc TP. Hải Phòng. Sau khi thành lập, Thành phố Thủy Nguyên là một cấp chính quyền, gồm có HĐND Thành phố Thủy Nguyên và UBND Thành phố Thủy Nguyên.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đề xuất thành lập Ban Đô thị thuộc HĐND Thành phố Thủy Nguyên và tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủy Nguyên.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đánh giá cao TP. Hải Phòng chủ động tham khảo kinh nghiệm, mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, TP. Hà Nội và TP. Đà Nẵng trong quá trình xây dựng Đề án; đề nghị Hải Phòng cân nhắc thêm những đề xuất liên quan đến tổ chức chính quyền của Thành phố Thủy Nguyên; bổ sung đánh giá tác động của Đề án.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị TP. Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong việc sơ kết Nghị quyết 45-NQ/TW để báo cáo Bộ Chính trị, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ Đề án để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với TP. Hải Phòng xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị TP. Hải Phòng, trình Quốc xem xét, thông qua trong năm 2024.

Thanh Hà