Trực tiếp từ Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”: Bộ giáo án đào tạo phương pháp may cơ bản bằng hình ảnh của May 10 giảm 15% tỷ lệ lỗi

May 10 luôn coi trọng yếu tố con người “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của doanh nghiệp”, do vậy, trong công tác nghiên cứu cải tiến, May 10 luôn tập trung nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động.

may 10

Để làm được việc này May 10 luôn đặt công tác nghiên cứu cải tiến và đào tạo lên hàng đầu, việc đào tạo nâng cao trình độ không chỉ trang bị cho người lao động những kỹ năng nghề nghiệp mà còn thể hiện đó là một sự đầu tư lâu dài của doanh nghiệp phù hợp với xu thế cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

Theo đại diện Nhóm cải tiến May 10, trong quá trình đào tạo, May 10 nhận thấy 1 số nhược điểm như: phương pháp đào tạo còn mang tính chất lý thuyết nhiều; hình ảnh thao tác dẫn chứng không nhìn rõ cử động; thiếu các điểm nhấn cho những thao tác khó dẫn đến việc học viên tiếp thu và nhận thức chậm, chưa đáp ứng nhanh được yêu cầu về năng suất, chất lượng...

Để trang bị cho công nhân mới những kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao trình độ cũng như chất lượng sản phẩm là sự cần thiết và cấp bách. Nhóm IE phòng Kỹ thuật đã kết hợp với IE các đơn vị xác định những công đoạn chủ chốt, phức tạp của sản phẩm cơ bản.

Đồng thời, lựa chọn những công nhân tiêu biểu có thao tác nhanh, đẹp nhất trong toàn Tổng công ty để tiến hành nghiên cứu, ghi hình ảnh và xây dựng “Bộ giáo án đào tạo phương pháp may cơ bản bằng hình ảnh” cho từng chủng loại sản phẩm: Sơ mi, Veston, Quần Âu”.   

Bằng kinh nghiệm, tâm huyết của nhóm IE Phòng kỹ thuật “Bộ giáo án đào tạo phương pháp may cơ bản bằng hình ảnh” áp dụng công nghệ vào đào tạo, góp phần cho việc chuẩn hóa thao tác trong toàn Tổng công ty.

Bộ giáo trình đào tạo tập trung vào chuẩn hóa thao tác thông qua việc tìm phương pháp cho công nhân dễ làm, dễ hiểu, giáo viên dễ truyền đạt do vậy công nhân làm đúng thao tác ngay từ đầu.

 “Bộ giáo án đào tạo phương pháp may cơ bản bằng hình ảnh” cho từng chủng loại sản phẩm: Sơ mi, Veston, Quần Âu” được áp dụng hiệu quả cho IE các đơn vị và giáo viên LBC và các phòng ban nghiệp vụ đào tạo mới và đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân/nhân viên/ sinh viên

Tiết kiệm được thời gian đào tạo: Với công nhân mới rút ngắn được 10 ngày đào tạo, công nhân cũ học công đoạn mới năng suất tăng từ 10 đến 15% so với phương pháp cũ.

may 10

Từ khi có dựng “Bộ giáo án đào tạo phương pháp may cơ bản bằng hình ảnh” cho từng chủng loại sản phẩm: Sơ mi, Veston, Quần Âu”, thời gian (từ khi học may vào sản phẩm đến khi đưa vào dây chuyển sản xuất theo dây chuyển) đã giảm đi đáng kể, từ 21 ngày học tập, giảm xuống 15 ngày.

Cùng với đó, năng suất sản phẩm tháng đầu tiên khi có Bộ giáo án cũng tăng lên đáng kể, tăng từ 80-100 sản phẩm/ngày so với trước đó. Tỷ lệ lỗi đã giảm 15% với phương pháp đào tạo cũ. 

Vụ Bản