Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Năm 2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin tuyển sinh 30 chỉ tiêu.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin
Một số nội dung giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin được thành lập trên cơ sở Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông Tin, là đơn vị trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc và chỉ huy, quản lý toàn diện của Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; báo vụ viên; giáo viên báo vụ, đài trưởng vô tuyến điện báo - lực lượng trực tiếp khai thác, sửa chữa các phương tiện bảo đảm thông tin liên lạc, tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng cho các đơn vị toàn quân.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông Tin cũng chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng đào tạo liên thông bậc trung cấp, cao đẳng.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin
Một số nội dung giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

Năm 2024, Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin tuyển sinh 30 chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

- Tổng chỉ tiêu: 30, trong đó phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra): 15; phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào): 15.

- Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01.

Phương thức tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật thông tin

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

- Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Ngọc Châm