Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo 05 phương thức.
Sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo 5 phương thức như sau: 

-  Phương thức 1: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại học xét tuyển; 

- Phương thức 2: Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định;

- Phương thức 3: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024 đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên;

- Phương thức 4: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024 đạt tối thiểu 750/1200 điểm trở lên;

-  Phương thức 5: Các phương thức tuyển sinh khác theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo nhóm ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến) theo nhóm ngành/ngành của từng phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (mã nhóm ngành: GD1), gồm các ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

Nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (mã nhóm ngành: GD2), gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử - Địa lý.

Nhóm ngành Khoa học giáo dục và khác (mã nhóm ngành: GD3), gồm các ngành: Quản trị trường học; Quản trị chất lượng giáo dục; Khoa học giáo dục; Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, dự kiến).

Ngành Giáo dục Tiểu học (mã ngành: GD4).

Ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành: GD5).

Tổ hợp xét tuyển

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

 Điểm trúng tuyển theo từng nhóm ngành không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

*Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá năng khiếu. Thí sinh không bắt buộc phải có kết quả đánh giá năng khiếu trước khi đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh được công nhận trúng tuyển khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

+/ “Đạt” điểm chuẩn theo quy định.

+/ “Đạt” về đánh giá năng khiếu.

Phân ngành cho sinh viên theo nhóm ngành GD1, GD2, GD3

Sau hai học kỳ chính của năm thứ nhất, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội xét phân ngành cho sinh viên nhóm ngành GD1, GD2, GD3 dựa trên các căn cứ như: 

- Điều kiện để được phân ngành: Học đủ số học phần theo kế hoạch học tập của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường hợp không học học phần nào, phải có lý do chính đáng và báo cáo trong quá trình học tập.

- Trường hợp này sẽ không tính điểm và tín chỉ học phần đó. Nếu sinh viên không có điểm và không có lý do chính đáng, những học phần đó sẽ được tính là 0 (không điểm) để tính điểm trung bình chung xét phân ngành.

- Trường hợp học phần có học phần tiên quyết, nhưng sinh viên chưa học học phần tiên quyết (do phần mềm không lọc hết), nhưng đã học và có điểm cho học phần sau, thì sẽ không tính cho điểm và tín chỉ cho cả 2 học phần.

Phương Anh