Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 450 chỉ tiêu.

Năm 2014, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật, là thành viên thứ 7 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (VJU) là biểu tượng mối quan hệ ngoại giao chiến lược toàn diện của Việt Nam và Nhật Bản.

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 
Sinh viên Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm 2024, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 450 chỉ tiêu đại học chính quy. 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 6 chương trình đào tạo trình độ đại học với số lượng chỉ tiêu các ngành như sau:

- Cử nhân Nhật Bản học: 120 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU1.

- Cử nhân Khoa học và Kỹ thuật máy tính: 150 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU2.

- Kỹ sư Kỹ thuật cơ điện tử (Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản): 55 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU3.

- Kỹ sư Công nghệ thực phẩm và sức khoẻ: 55 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU4.

- Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững: 20 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU5.

- Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng: 50 chỉ tiêu; Mã xét tuyển: VJU6.

2. Phương thức xét tuyển Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Xét hồ sơ năng lực (đánh giá kết quả học tập và đánh giá phỏng vấn);

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ và của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Xét tuyển kết hợp (HSA, APT, SAT, ACT, A-Level, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024);

- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024;

Lưu ý: Thí sinh không bị giới hạn số nguyện vọng xét tuyển, có thể đăng ký nhiều ngành và nhiều phương thức.

3. Nguyên tắc xét tuyển

Nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội là lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của ngành, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh; xét theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp các nguyện vọng đăng ký của từng thí sinh. Nếu chỉ tiêu của phương thức này không đủ, có thể chuyển sang chỉ tiêu cho phương thức khác.

Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với các phương thức có thang điểm khác sẽ được quy đổi sang thang điểm 30.

Phương Anh