Trường Đại học Lao động - Xã hội công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh theo 04 phương thức áp dụng đối với trụ sở chính và cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Lao động - Xã hội
Sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội

Phương thức tuyển sinh

Năm 2024, Trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh theo 04 phương thức.

- Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 - mã phương thức xét tuyển: 100

- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) - mã phương thức xét tuyển: 200

- Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh - mã phương thức xét tuyển: 301

- Xét tuyển theo kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các trường dự bị đại học dân tộc - mã phương thức xét tuyển: 500

Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo áp dụng đối với phương thức tuyển sinh kết quả học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Lao động - Xã hội
Trường Đại học Lao động - Xã hội

Phương thức 1 : Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Trường với từng tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển.

- Điểm xét tuyển:

Xét từ tổng điểm cao đến thấp, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo.

- Thời gian đăng ký xét tuyển:

Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Lao động - Xã hội hoặc trong các thông báo cập nhật thường xuyên trên website Trường.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông (xét học bạ)

- Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình cộng của 05 học kỳ đạt từ 18,0 điểm trong đó điểm tổng kết môn tiếng Anh của từng kỳ đạt từ 7,0 trở lên.

Trường Đại học Lao động - Xã hội xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.

Phương thức 3:  Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

- Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường như sau:

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tại tổ chức, thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

Thí sinh được xét tuyển thẳng cụ thể:

Trường Đại học Lao động - Xã hội

Thí sinh thuộc diện quy định dưới đây, Trường Đại học Lao động - Xã hội căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét và quyết định cho vào học. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định;

+ Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số (rất ít người) theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ;

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú) tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định của Chính phủ, Thủ tưởng chính phủ;

+ Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường như sau:

Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Trường, cụ thể:

+ Thí sinh đạt giải các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh được ưu tiên xét tuyển tất cả ngành đào tạo của Nhà trường, bao gồm:  Kinh tế, Tâm lý học, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Bảo hiểm - Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Luật kinh tế, Công tác xã hội, Ngôn ngữ Anh.

+ Thí sinh đạt giải các các môn Sử, Địa được ưu tiên xét tuyển 02 ngành Công tác xã hội và Tâm lý học.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm học dự bị đại học tại các Trường dự bị đại học dân tộc.

- Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có thời gian học tập 01 năm học tại các Trường dự bị đại học trên cả nước và có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển của năm học dự bị đại học đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm tiếng Anh phải đạt từ 7,0 trở lên.

Trường Đại học Lao động - Xã hội xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.

Ngọc Châm