Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 19 ngành theo 3 phương thức.

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp được thành lập vào ngày 14/8/1967 tại tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang).

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 19 ngành theo 3 phương thức.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (điểm học bạ)

- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế sử dụng kết quả học tập của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 để xét tuyển.

- Điều kiện xét tuyển:

+ Điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;

+ Điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số) phải ≥ 18.0.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Năm 2024, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế tuyển sinh 1.720 chỉ tiêu, tăng 220 chỉ tiêu so với năm 2023 (1.500 chỉ tiêu).

Các ngành có thế mạnh của Trường Đại học Nông Lâm và nhu cầu lao động cao có chỉ tiêu tuyển sinh cao như ngành Nuôi trồng thủy sản 210 chỉ tiêu; ngành Công nghệ thực phẩm 170 chỉ tiêu; ngành Thú y 170 chỉ tiêu; ngành Chăn nuôi 150 chỉ tiêu…

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

 

Hồng Huệ