Trường Đại học Tây Nguyên công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu.

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 298/CP ngày 11/11/1977 của Hội đồng Chính phủ với nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn vùng Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc thiểu số được đào tạo trình độ đại học và sau đại học ngay trên quê hương mình.

Trường Đại học Tây Nguyên

Năm 2024, Trường Đại học Tây Nguyên (mã trường: TTN) dự kiến xét tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu vào 35 ngành đại học hệ chính quy với 4 phương thức:
- Xét học bạ THPT
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024
- Xét tuyển thẳng

Các ngành tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên

Trường Đại học Tây Nguyên

Tổ hợp tuyển sinh

Trường Đại học Tây Nguyên
Ngọc Châm