Áp dụng công nghệ mới cho sự phát triển chuỗi cung ứng

Mỗi sản phẩm có một mã số dịnh danh nên không có sự trùng lặp. Các thông tin trên stickdata sẽ được bổ sung thêm mỗi khi sản phẩm đến khâu tiếp theo của chuỗi cung ứng tới tận tay người tiêu dùng.
Linh Đan

Video khác