Dấu ấn thành tựu khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2016-2020

Giai đoạn 2016-2020, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương đã có sự chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, với mục tiêu nâng cao hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành Công Thương.

Video khác