Bộ Công an đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe của người vi phạm giao thông

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, được lưu trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Tài xế vi phạm giao thông sẽ bị trừ điểm. Số điểm cụ thể bị trừ tương ứng với từng trường hợp vi phạm và sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.
Đạt Trịnh

Video khác