“Cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng nhóm sản phẩm bi phốt” của Công ty Cổ phần Cơ Khí Phổ Yên

Giải pháp “Cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng nhóm sản phẩm bi phốt” của Nhóm cải tiến - Công ty Cổ phần Cơ Khí Phổ Yên đã đạt giải Khuyến khích trong Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm Cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020.
PV

Video khác