Công nghệ xử lý chất thải tại Phân lân Văn Điển

Tập trung đầu tư khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để có dây chuyền sản xuất triệt tiêu phế thải và cho ra đời những sản phẩm thân thiện với môi trường phục vụ hiệu quả việc canh tác nông sản sạch là mục tiêu và phương thức hoạt động đã tạo nên ưu thế để phân lân Văn Điển trở thành “bạn đồng hành của nhà nông” trong suốt nhiều năm qua.
Thái Dương

Video khác