Đơn giản hóa hầu hết thẩm quyền, trình tự cấp phép trong lĩnh vực Kỹ thuật an toàn

Việc đơn giản hóa thẩm quyền, trình tự cấp phép trong lĩnh vực Kỹ thuật an toàn, theo Quyết định 1408/QĐ-BCT của Bộ Công Thương sẽ tạo thuận lợi tối đa cho Doanh nghiệp có đủ tư cách pháp lý hoạt động

Video khác