Ngày 9/1/19 l Sự kiện & Con số Công Thương: Không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết, tiết kiệm gần 2.600 tỉ đồng

Dịp Tết Kỷ Hợi 2019, thực hiện chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông, dự kiến tiết kiệm cho ngân sách khoảng 390 tỉ đồng. Từ năm 2013 đến nay, chi phí tiết kiệm được khoảng 2.590 tỉ đồng.
Thy Thảo

Video khác