Những khách mời ấn tượng trong chương trình "Tự hào hàng Việt Nam 2017"

Dàn khách mời ấn tượng trong Lễ Bế mạc chương trình "Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam" năm 2017...