"Táo Kinh tế" phấn khởi trước tình hình giá cả, thị trường năm 2018

Qua khảo sát của "Táo Kinh tế" trong Chương trình Dấu ấn 2018, tình hình giá cả thị trường năm 2018 được đánh giá: thị trường bình ổn, chỉ số giá tiêu dùng ổn định, hàng hóa không tăng, tha hồ mua sắm Tết...
Trích Dấu ấn 2018 (VTV)

Video khác