Than Cọc Sáu đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường

Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị thi công sửa chữa gia cố phần mặt đường, rãnh thoát nước tuyến đường vận chuyển than.
Linh Đan

Video khác