Sản xuất Công tơ số tại Việt Nam

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngay từ năm 2001, CPCEMEC đã tiến hành nghiên cứu và chế tạo công tơ điện tử trong đó đặc biệt chú trọng đến khâu nhiệt đới hóa các chi tiết điện tử.
Linh Đan

Video khác