Than Vàng Danh: Giải pháp nghiên cứu, lắp đặt chế tạo bua mìn từ than bùn

Đề tài “Nghiên cứu, lắp đặt chế tạo bua mìn từ than bùn” của Nhóm cải tiến - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh đã được trao giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm Cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”
PV

Video khác