Tháng tư -dịu mát hoa loa kèn

Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hay hoa bách hợp thường rộ vào tháng 3, đầu tháng 4.
Linh Đan

Video khác