Tọa đàm: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất điện tử

Việc thu hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ đang mở ra cơ hội phát triển cho công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành điện tử của Việt Nam, thông qua sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi sản xuất và cung ứng linh kiện cho các tập đoàn đa quốc gia.

Video khác