TOMECO An Khang: Cải tiến năng suất nhà máy - Chia sẻ bài học từ những cải tiến nhỏ

Nhóm cải tiến - Công ty Cổ phần TOMECO An Khang với sáng kiến “Cải tiến năng suất nhà máy - Chia sẻ bài học từ những cải tiến nhỏ” đã đạt giải Khuyến khích trong Vòng chung kết Cuộc thi “Nhóm Cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020".
PV

Video khác