Xử lý các tờ khai đưa hàng nhập khẩu về bảo quản quá thời hạn

Ngày 22/02/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 868/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố về nội dung xử lý các tờ khai đưa hàng về bảo quản quá thời hạn
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Theo đó, để giải quyết tình trạng một số lô hàng xe máy chuyên dùng nhập khẩu được đưa về bảo quản đã quá hạn nhiều năm nhưng chưa được thông quan, tiếp theo công văn số 5961/TCHỌ-GSQL ngày 10/9/2020, Tổng cục Hải yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với cơ quan đăng kiểm kiểm tra thực tế tình trạng bảo quản và chất lượng của hàng hóa;

Làm rõ nguyên nhân chưa có kết quả kiểm tra; lập biên bản chứng nhận việc kiểm tra đối với các lô hàng đưa hàng về bảo quản quá thời hạn, chưa có kết quả/có kết kiểm tra chất lượng một phần; đề xuất phương án giải quyết.

Đối với các tờ khai có kết quả kiểm tra chất lượng một phần lô hàng, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo rõ cơ sở pháp lý và các thủ tục đã thực hiện khi thông quan một phần lô hàng; tình trạng tờ khai hải quan; kiến nghị, đề xuất.

Cũng trong nggày 22, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 855/TCHQ-TXNK về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia.

Theo đó, căn cứ vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khấu có xuất xứ từ New Caledonia của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng thuế suất ưu đãi tối huệ quốc (MFN) cho hàng hóa nhập khấu có xuất xứ từ New Caledonia.

Do căn cứ công văn số 644/BCT-ĐB ngày 03/02/2021 của Bộ Công thương về việc đối xử tối huệ quốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ New Caledonia, New Caledonia là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, Pháp là thành viên của WTO và có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam và hiện không có thông tin trong các tài liệu của WTO đề cập đến việc các thành viên của WTO từ chối dành ưu đãi tối huệ quốc (MFN) cho hàng hóa xuất xứ từ New Caledonia.

Ngoài ra, Cổng TTĐT Hải quan cũng đã cập nhật một số văn bản khác như: Công văn số 906/TCHQ-GSQL ngày 24/2/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021;

Công văn số 813/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế; Công văn số 878/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại "tủ đông lạnh";

Công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế đối với hàng hóa NK để SXXK đưa đi thuê gia công…

Cao Phong