Bộ Công Thương công bố lượng đường đấu giá nhập khẩu trong năm 2019

Bộ Công Thương vừa ban thành Thông tư 16/2019/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019.

Theo đó, lượng đường (mã số HS 1701) thí điểm đấu giá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 98.700 tấn.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 2/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Trước đó, năm 2018, tổng số lượng đường đấu giá tại Phiên đấu giá sáng ngày 26/9/2018 là 94.000 tấn đường. Trong đó có 65.000 tấn đường thô và 29.000 tấn đường tinh luyện. 

Tuấn Hưng