Công ty Truyền tải điện 1: Hoàn thiện toàn diện kế hoạch năm 2019

Ngày 6/1 tại Hà Nội, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thay mặt PTC1, ông Hoàng Xuân Khôi – Phó giám đốc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Công ty trong năm 2019: Sản lượng điện truyền tải qua lưới của PTC1 đạt 84,5 tỷ kWh, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018, vượt chỉ tiêu EVNNPT giao.

So với năm 2018, khối lượng đường dây tăng 55,1 km tương ứng 0,54%; khối lượng trạm biến áp: tăng 2 trạm biến áp 220kV tương ứng 3,85%; tổng dung lượng máy biến áp tăng 2.291 MVA tương ứng 3,9%. Trong năm 2019, Công tác vận hành lưới điện truyền tải của PTC1 đã từng bước được cải thiện khi đưa vào nhiều dự án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng công suất khắc phục phần nào tình trạng vận hành đầy và quá tải.

Hoàng Xuân Khôi
Ông Hoàng Xuân Khôi – Phó giám đốc Công ty 

Chỉ tiêu tỷ lệ tổn thất điện năng là 2%, vượt chỉ tiêu TTĐN trước 1 năm (EVNNPT giao kế hoạch giai đoạn 2018-2020 là 2,02%). Kết quả tổn thất điện năng trong các năm gần đây đều giảm dần năm sau thấp hơn năm trước là nhờ chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, cùng với sự nỗ lực của CBCNV trong việc thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng. Đồng thời các đường dây và trạm biến áp mới được đưa vào vận hành năm 2019 cũng góp phần làm giảm tổn thất.

Tổng số vụ sự cố năm 2019 của Công ty giảm 34 vụ so với năm 2018 (tương ứng giảm 41% số vụ sự cố). Các sự cố đều được Công ty phân tích, xem xét nguyên nhân và trách nhiệm để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, phòng ngừa các sự cố tương tự có thể xảy ra.

Công tác đầu tư xây dựng trong năm 2019 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; các trình tự thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư hết sức phức tạp, kéo dài, công tác đấu thầu gặp nhiều vướng mắc, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, phức tạp…

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của EVNNPT, cộng với sự nỗ lực của PTC1 cùng các đơn vị tư vấn, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, đơn vị thi công và các đơn vị trực thuộc…, công tác ĐTXD của Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Công ty đã thực hiện khởi công và đóng điện được nhiều dự án vượt tiến độ góp phần vào thành tích chung của toàn EVNNPT và nâng cao năng lực vận hành lưới điện truyền tải, giảm tổn thất điện năng.

Đường dây 500kV
Năm 2019, Công ty đã thực hiện 248 hạng mục công trình với giá trị thực hiện 311,179 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao

Về công tác thực hiện Sửa chữa lớn. Ngay khi được EVNNPT giao kế hoạch sửa chữa lớn 2019 (từ cuối Quý 3/2018) Công ty đã triển khai thực hiện sớm công tác lựa chọn nhà thầu, mua sắm vật tư thiết bị, tổ chức thi công, đăng ký cắt điện. Kết quả năm 2019, Công ty đã thực hiện 248 hạng mục công trình với giá trị thực hiện 311,179 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch giao, tăng 45% so với khối lượng thực hiện năm 2018. Các công trình được sửa chữa kịp thời đã góp phần đảm bảo độ ổn định, tin cậy của lưới điện, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, trong đó có rất nhiều công trình phức tạp.

Ngoài các công việc được giao từ đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt các công việc Tổng công ty giao đột xuất nhằm đảm bảo ổn định điện áp khu vực Lào Cai, Thái Nguyên đồng thời đảm bảo tăng cường mua điện Trung Quốc như: Điều chuyển kháng điện 22kV - 25MVAr từ trạm biến áp 220kV Cao Bằng đến trạm 220kV Bảo Thắng; Điều chuyển tụ bù ngang 110kV từ trạm biến áp 220kV Ba Chè, 500kV Thường Tín đến trạm biến áp 220kV Bảo Thắng và Thái Nguyên. Kiểm tra, bảo dưỡng đưa bộ tụ bù dọc FSC trạm biến áp Thái Nguyên.

Trong năm 2019, PTC1 đã thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tốt với các nhóm chỉ tiêu nâng cao hiệu quả trong SXKD (Các chỉ tiêu giảm chi phí SXKD, tăng hiệu quả sử dụng vốn, vận hành hệ thống an toàn, ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, Nâng cao hiệu quả tài chính.... ) theo kế hoạch Tổng Công ty đã giao.

Lê Thế Huy
Ông Lê Thế Huy - Phó phòng Tổ chức & Nhân sự PTC1 công bố các Quyết định khen thưởng

Về công tác xây dựng Đảng. Công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy PTC1 quan tâm, tăng cường và đổi mới tạo sự thống nhất nhận thức của cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần phát huy tốt nhất sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ. Trọng tâm là phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên thiết thực, hiệu quả.

Công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện, phát huy tốt vai trò, chức năng của các tổ chức và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện tốt, góp phần tăng cường công tác xây dựng. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị "Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của PTC1" ông Nguyễn Tuấn Tùng – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc EVNNPT biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của PTC1 và những thành tích này đã góp phần cùng EVNNPT hoàn thành các nhiệm vụ do Tập đoàn giao. Đồng chí cũng khen ngợi số lượng sự cố trong năm 2019 của PTC1 đã giảm đáng kể,  mong muốn sang năm 2020 PTC1 cần tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa, cùng với đó cần phải chú trọng, chủ động công tác phòng chống sự cố do sét.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng cũng cho biết: Hiện nay EVNNPT đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc trọng tâm như Chiến lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc trong Đề án Lưới điện thông minh... Riêng đối với PTC1, EVNNPT đã thông qua Đề án nâng cao năng lực của PTC1, trên cơ sở đó đ/c Tổng giám đốc yêu cầu PTC1 cần tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đạt được kết quả cao hơn, toàn diện trong năm 2020.

Năm nay, EVNNPT đã xác định chủ đề "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 20016 - 2020" và thực hiện tốt các Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016 – 2020. Để góp phần thực hiện mục tiêu chung của EVNNPT: "Tiếp tục đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước", PTC1 cần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động hơn nữa. Trong đó, cần đặc biệt triển khai đúng kế hoạch Trạm biến áp không người trực và Trung tâm vận hành, thực hiện tốt công tác TNĐK, SCTX, SCL, xử lý sự cố... triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động…

Thay mặt Công ty Truyền tải điện 1, ông Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 đã cảm ơn sự  quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Lãnh đạo EVNNPT, sự giúp đỡ của các đơn vị bạn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Tuấn Tùng để điều hành hoạt động năm 2020 đạt hiệu quả tốt nhất.

Nguyễn Phúc An
Ông Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phúc An cũng bày tỏ sự cảm ơn những nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV công ty PTC1 đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu của Công ty, góp phần vào thắng lợi chung của toàn Tổng Công ty trong năm 2019; đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNV cần tập trung trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng Công ty, các đơn vị bạn và phát huy tinh thần tự chủ, sử dụng tối đa các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, đoàn kết vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của PTC1, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của EVNNPT.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện nổi bật của đất nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II. Nhằm tạo thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ông Trần Minh Tuấn – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC1 đã thay mặt Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn PTC1 phát động phong trào thi đua "Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh" năm 2020  của PTC1.

  Một số chỉ tiêu PTC1 năm 2020

- Điện năng truyền tải: Phấn đấu đạt 92,283 tỷ kWh.

- Tổn thất điện năng truyền tải (%): Phấn đấu tổn thất thấp hơn 2,02%.

- Hoàn thành 100% kế hoạch trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

- Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn Tổng công ty giao: 337 hạng mục với giá trị là 289,672 tỷ đồng.

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch: Thực hiện 44 dự án với giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 là 437,261 tỷ đồng. Khởi công 3 dự án; Đóng điện 6 dự án; Quyết toán dự án hoàn thành 10 dự án.

- Hoàn thành các mục tiêu chiến lược của EVNNPT. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD, tăng NSLĐ năm 2020 theo kế hoạch EVNNPT giao.

- Tiếp tục đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất, tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT.

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm, coi đây là giải pháp hàng đầu về công tác chính trị tư tưởng.

- Phấn đấu đạt 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; không có tổ chức đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Kết nạp 20 đảng viên mới đảm bảo chất lượng, trong đó có 50% là đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ PTC1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mạnh Hùng