Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV hoạt động hiệu quả

Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức đoàn thể trong công ty tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công nhân, lao động trong toàn công ty.

Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và công nhân lao động tích cực tham gia lao động sản xuất được các cấp ủy đảng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các đoàn thể luôn phối hợp hoạt động hiệu quả, nắm bắt kịp thời tư tưởng của công nhân lao động, phát động nhiều phong trào thi đua góp phần cùng công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ đã lãnh đạo công ty sản xuất được 337.123 tấn alumin quy đổi, đạt 51,9% kế hoạch năm; doanh thu đạt 1.696 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 79,8 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 253 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 11,63 triệu đồng. Công tác an sinh, xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, trong  6 tháng đầu năm 2019 và đã ủng hộ được trên 1,09 tỷ đồng cho các hoạt động vì an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong 6 tháng, toàn Đảng bộ đã phát triển thêm 10 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí; tạo điều kiện cho 17 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng, hiện đang chuyển thẩm tra, xác minh lý lịch 15 quần chúng ưu tú. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Khải Quốc Minh, Bí thư Đảng ủy đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và nêu cao quyết tâm của toàn Đảng bộ Công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó củng cố và nâng cao niềm tin của người lao động đối với tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa công ty phát triển nhanh, bền vững.

 

Kim Tiệp