Dòng chảy Phương Bắc-2 chạy đua với cấm vận của Mỹ

Nhánh đầu tiên của Dòng chảy Phương Bắc-2 sẽ được hoàn thành trước năm mới, phía trước còn 100km đường ống khí. Nếu tính theo tiến độ lắp đặt hiện nay với 5km/ngày, nhà thầu Pioneering Spirit còn 20 ngày nữa, tính từ hôm 10/12.

Tuy nhiên, nhánh thứ hai của Dòng chảy Phương Bắc-2 sẽ chỉ có thể hoàn thành vào đầu tháng 1 năm sau. Nhà thầu lắp đặt đường ống Solitaire chậm hơn Pioneering Spirit 15 km nữa, nghĩa là chậm hơn 3 ngày so với Pioneering Spirit.

Các nhà thầu lắp đặt đường ống Dòng chảy Phương Bắc-2 đang chạy đua với thời gian để không gặp phải cấm vận của Mỹ. Quốc hội Mỹ đang đề xuất một điều khoản cấm vận đối với các công ty xây dựng lắp đặt đường ống khí trong một dự thảo luật ngân sách quốc phòng. Dự luật này có thể được thông qua trước ngày 20/12.

Dự thảo luật sẽ được áp dụng đối với những cá nhân và pháp nhân có liên quan đến xây dựng đường ống khí, chi tiết không được các nguồn tin tiết lộ. Lãnh đạo các công ty liên quan có thể bị từ chối visa vào Mỹ, cấm chuyển nhượng tài sản, cổ phần của Mỹ, và có thể bị đóng băng tài khoản.

Ngạn ngữ Nga có câu: Nếu không đuổi kịp thì cũng ấm người - câu nói rất thích hợp đối với thời điểm này. Theo đánh giá của Nga, cấm vận của Mỹ chỉ có ý nghĩa hình thức chứ không đem lại hậu quả thực tế.

Các cấm vận hiện nay của Mỹ nhằm chống lại các công ty châu Âu như Allseas và Saipem, đang tham gia lắp đặt Dòng chảy Phương Bắc-2. Sau khi lệnh cấm vận được ban hành, chính các công ty Mỹ sẽ gặp khó hơn cả vì cả hai công ty này đang là nhà thầu phụ của Chevron và ExxonMobil - hai ông lớn Mỹ ở ngoài khơi vịnh Mehico.

Không thể một chốc một lát có thể đổi nhà thầu thực hiện dự án được, do đó các công ty Mỹ cũng chẳng hoan nghênh các biện pháp của Quốc hội Mỹ.