EVN Finance lên sàn UPCoM

Vừa qua, 250 triệu cổ phiếu của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM (mã EVF) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 2.500 tỷ đồng. Giá tham chiếu

EVN Finance là công ty con của tập đoàn EVN với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là thu xếp vốn, quản trị vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, đồng thời cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính chuyên nghiệp cho các đơn vị trong ngành điện và các đơn vị khác.

Do đặc thù hoạt động của công ty như một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng thu nhập của công ty (năm 2016 là 70% và năm 2017 là 69,5%). EVN Finance chủ yếu triển khai các sản phẩm cho vay tiêu biểu như: cho vay đầu tư dự án, cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay đồng tài trợ, cho vay tiêu dùng…

EVN Finance hiện đang thực hiện kiểm soát chi, cho vay lại các dự án trọng điểm như Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (giá trị cam kết tài trợ đạt 845,2 triệu USD), Dự án thủy điện Trung Sơn, Dự án Đa Nhim mở rộng (giá trị cam kết tài trợ đạt 65 triệu USD)... với tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 5 tỷ USD quy đổi.


PV