Khởi công Trạm 110kV Hựu Thạnh 2 và đường dây đấu nối tỉnh Long An

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVNSPC) vừa khởi công dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Hựu Thạnh 2 và đường dây đấu nối (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Khởi công Trạm 110kV Hựu Thạnh 2
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Công trình trạm biến áp 110kV Hựu Thạnh 2 và đường dây đấu nối là một trong 4 dự án trạm biến áp 110kV do EVNSPC làm chủ đầu tư được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An trong năm 2019-2020 (gồm Trạm 110kV Thủ Thừa, Trạm 110kV Tân Kim, Trạm 110kV KCN Đức Hòa 3, trạm 110kV Hựu Thạnh 2).

Vị trí trạm nằm trong KCN Hải Sơn và đường dây đấu nối 110kV nằm trong KCN Tân Đô thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với quy mô công suất là 2x63MVA, khoảng 2,1km đường dây đấu nối 110kV, 2 mạch.

Tổng mức đầu tư toàn dự án là 131,6 tỷ đồng, do EVNSPC làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam được giao thay mặt EVNSPC triển khai dự án. Liên danh Công ty CP Alphanam E&C và Công ty TNHH MTV Nam Đạt là đơn vị thi công.

Theo dự kiến Trạm biến áp 110kV Hựu Thạnh 2 và đường dây đấu nối sẽ đưa vào vận hành chậm nhất đầu quý I năm 2021. Khi công trình đưa vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải, bảo đảm cung cấp điện các Khu công nghiệp Hải Sơn; Tân Đô; xã Đức Hòa Hạ và vùng lân cận huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

PV