Ngành Dầu khí dành trên 50 tỉ thăm công nhân lao động, gia đình chính sách

Theo số liệu tổng hợp, tổng kinh phí toàn ngành Dầu khí chi các hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động đã lên đến hơn 50 tỉ đồng.

Cụ thể, các hoạt động gồm thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên người lao động, cán bộ hưu trí; người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau điều trị dài ngày, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, cán bộ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ nghèo tại các địa phương nơi có nhà máy, dự án trọng điểm của Tập đoàn với tổng số tiền là: 50.352.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao (Hội diễn, Hội thao, Hội thi...) để tạo nên đời sống tinh thần phong phú, vui tươi, lành mạnh, tạo mối quan hệ thân thiết, học tập kinh nghiệm.

Thường xuyên quan tâm đời sống, việc làm, thu nhập đối với người lao động; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức thăm quan du lịch, thăm hỏi ốm đau, bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn; nghiên cứu xây dựng chính sách cho cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn và các lợi ích phúc lợi, ưu tiên ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn.