Nhà máy điện Phú Mỹ 4 đảm bảo tiến độ trung tu các tổ máy trong dịch Covid-19

Sau 31 ngày thực hiện trung tu, các tổ máy thuộc Nhà máy điện Phú Mỹ 4 được lần lượt chính thức bàn giao cho Trung tâm điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) khai thác.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, nhưng sau 31 ngày thực hiện trung tu, các tổ máy thuộc Nhà máy điện Phú Mỹ 4 được lần lượt chính thức bàn giao cho Trung tâm điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (A0) khai thác, đây là lần đầu tiên công tác trung tu tổ máy tubine khí GT13E2 và tổ máy tubine hơi ST43 không có sự tham gia trực tiếp của chuyên gia nhà chế tạo GE tại công trường.

Nhà máy Điện Phú Mỹ 4 là một trong 4 cụm Nhà máy thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (NĐPM) được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 08/2004, Sản lượng tích lũy tính đến hết tháng 07/2020 của Nhà máy điện Phú Mỹ 4 đạt gần 51 tỷ kWh. Nhà máy sử dụng công nghệ Tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất thiết kế là 450MW với cấu hình vận hành 2-2-1, gồm 02 Tuabin khí GT13E2, công suất mỗi tổ máy là 145 MW, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tổ máy Tuabin hơi KA13E2 với công suất 160 MW.

Theo kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 đã được EVN phê duyệt, tổ máy GT41 dừng trung tu từ ngày 1/7/2020. Đối với công tác đại tu, trung tu các tổ máy Tuabin khí GT13E2 từ trước đến nay, Công ty đều phải ký hợp đồng thuê chuyên gia của hãng GE hỗ trợ trực tiếp tại công trường. Trong đợt trung tu này, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 trên toàn thế giới, các chuyên gia của nhà chế tạo GE không thể đến Việt Nam để tham gia công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại công trường, và đặc biệt khó khăn, thách thức khi trung tu tổ máy GT41 năm 2020 có khối lượng gần như công trình đại tu do phải cẩu toàn bộ Rotor Tuabin, máy nén gió ra ngoài để kiểm tra khắc phục bất thường theo khuyến cáo của Nhà sản xuất GE, nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho tổ máy.

Tuy nhiên căn cứ vào số giờ vận hành và tình trạng thông số của tổ máy, Lãnh đạo Công ty NĐPM đã chỉ đạo quyết liệt phải dừng trung tu theo đúng kế hoạch để khắc phục các tồn tại, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy.

Để công tác trung tu đảm bảo tiến độ, chất lượng, Công ty NĐPM và Công ty EPS đã phối hợp với nhà sản xuất GE lập phương án chuyên gia sẽ giám sát, hỗ trợ từ xa thông qua các ứng dụng của microsoft và chuẩn bị chi tiết từng công việc, từng hạng mục, bố trí những người có kinh nghiệm đảm nhận, trong đó có những công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao như: Cẩu Rotor ra ngoài thay các tầng Máy nén gió: Cánh động, tĩnh tầng 18, 19, 20, 21 do chính Công ty EPS đảm nhận. Công tác nghiệm thu, thử nghiệm, hiệu chỉnh tổ máy sau trung tu do chính lực lượng tổ C&I Phân xưởng Vận hành 1 của Công ty NĐPM chủ trì thực hiện.

Hình cẩu Rotor Tuabin khí ra trung tu
Hình cẩu Rotor Tuabin khí ra trung tu

Sau gần 31 ngày làm việc liên tục, lần lượt các thiết bị đã được đưa vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu đạt các yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành đúng tiến độ.

Đây là lần đầu tiên, công tác trung tu tổ máy Tuabin khí và Tuabin hơi được thực hiện thành công mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia của nhà chế tạo GE tại công trường mà chỉ thông qua hỗ trợ từ xa, thể hiện bước phát triển mới trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng các nhà máy điện trong Tổng Công ty Phát điện 3, là tiền đề tốt cho việc chủ động thực hiện các công trình sửa chữa lớn trong thời gian tới, nhằm không ngừng nâng cao năng lực nội bộ, tối ưu chi phí, và là phương án phù hợp nhất trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Để có được kết quả như trên, ngoài tinh thần hăng say lao động và nỗ lực vượt bậc của từng CBCNV trong Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS, còn phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và quyết tâm của Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình công tác nhằm đảm bảo công trình trung tu đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Công ty.

 

Thanh Thủy