Ô tô từ Thái Lan và Indonexia chiếm 90% lượng xe nhập khẩu trong tháng 3/2020

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 3/2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng gần 20% so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Tổng số ô tô nhập khẩu trong tháng này là 12.151 chiếc, tương ứng kim ngạch nhập khẩu đạt 224 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 10.261 chiếc với trị giá đạt 222 triệu USD.

Trong tháng 3 năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là từ Inđônêxia với 6.914 chiếc và từ Thái Lan với 4.013 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

ô tô nhập khẩu
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 3 tháng năm 2019 và 3 tháng năm 2020 (Nguồn: TCHQ)

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 26.637 chiếc, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 20.601 chiếc, giảm 24,2%; ô tô vận tải là 5.412 chiếc, giảm 52,7%.

Cụ thể, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 3/2020, có 9.831chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 163 triệu USD, chiếm 80,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng tăng 20% (tương đương tăng 1.640 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực  cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 5.339 chiếc, giảm 6,7% và thành phố Hải Phòng với 4.469 chiếc, tăng 81,4% so với tháng trước.

bảng ô tô nhập khẩu
Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 3 năm 2020 (Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại). Nguồn: TCHQ

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 3/2020 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 6.418 chiếc, gấp gần 2 lần so với tháng trước và xe xuất xứ từ với Thái Lan với 2.733 chiếc, giảm 40%.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 3/2020, có 35 chiếc xe loại này được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá là 760 nghìn USD. Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 18 chiếc và từ Trung Quốc với 16 chiếc.

Lượng xe này nhập về Việt Nam trong tháng qua chủ yếu từ khu vực cửa khẩu thành phố Hải Phòng với 29 chiếc.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 3/2020 đạt 1.988 chiếc, với trị giá đạt gần 44,8 triệu USD; tăng nhẹ 2,5% về lượng và tăng 2% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 1.247 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 27% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 63% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 496 chiếc xuất xứ từ Inđônêxia, cao gấp gần 5 lần; có 177 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc,  cao gấp hơn 5 lần so với tháng trước.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 1.165 chiếc, tăng 35%; thành phố Hải Phòng với 621 chiếc, giảm 40,1%...so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 3/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 297 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 16,2 triệu USD. Trong đó, có tới 196 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 46 chiếc xuất xứ từ Mêxicô và 20 chiếc xuất xứ từ Đức.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua chủ yếu qua cửa khẩu của thành phố Lạng Sơn với 195 chiếc, chiếm 66% tổng lượng xe loại này nhập về Việt Nam.

Đăng Huy