Phát triển phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo về đường phát thải cơ sở và đào tạo chuyển giao kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Kỹ thuật thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Ứng phó biến đổi khí hậu - Lĩnh vực năng lượng và Giao thông do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ thông qua Ngân hàng ADB.

Tại Hội thảo, ông Shahab Qureshi, chuyên gia Dự án đã trình bày phương pháp luận tính toán, cấu trúc, thiết kế và số liệu để phát triển phương pháp và công cụ kiểm kê phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng ở phạm vi quốc gia và địa phương, đồng thời phát triển các phương pháp luận đánh giá và ước tính phát thải khí nhà kính theo các kịch bản phát triển bình thường và tăng trưởng xanh. Các ước tính được thực hiện cho các khối dân dụng, công nghiệp, thương mại và giao thông…

Dự án sẽ phát triển các phương pháp luận và công cụ đánh giá mức độ hứng chịu và khả năng dễ bị tổn thương của hạ tầng năng lượng và giao thông Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Mức độ hứng chịu và khả năng dễ bị tổn thương sẽ được bản đồ hóa và thể hiện dưới dạng bản đồ rủi ro khí hậu.