Kinh tế

...28/11/2017 lúc 11:10 (GMT)

Thay đổi về chính sách pháp luật thuế, hải quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp

TCCTNgày 27/11/2017,Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017.

Hội nghị nhằm thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp những thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế, hải quan và đối thoại giải đáp các khó khăn, vướng mắc cũng như tiếp thu góp ý xây dựng các văn bản pháp luật từ phía doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thời gian qua Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 36a, Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2017

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đã rà soát, chuẩn hóa 300 thủ tục hành chính, trong đó cấp tổng cục là 12 thủ tục, cấp cục thuế là 165 thủ tục và cấp chi cục thuế là 123 thủ tục. Đã thực hiện khai thuế điện tử đối với hơn 622.600 doanh nghiệp, đạt 99,64% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động

Trong lĩnh vực hải quan, tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan, đến nay đã có trên 8,86 triệu tờ khai xử lý trên hệ thống VNACCS/VCIS với khoảng 74.600 DN tham gia. Có hơn 573.000 hồ sơ xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của 14.763 doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch VCCI, ông Đoàn Duy Khương cũng nhận định, trong thời gian qua, Bộ Tài chính luôn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, cải cách hành chính thuế, hải quan.

Khảo sát của VCCI trên 22.000 doanh nghiệp cho thấy cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những thay đổi về chính sách pháp luật thuế gần đây đã theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thông tư hướng dẫn về thuế của Bộ Tài chính thường được ban hành chậm hơn so với thời hạn hiệu lực thi hành, còn nhiều quy định chưa rõ ràng cụ thể hoặc chồng chéo dẫn đến doanh nghiệp khó thực hiện, ông Đoàn Duy Khương cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trả lời những vướng mắc của các doanh nghiệp 

Bên cạnh đó, thông tin chính sách, pháp luật Hải quan có nhiều thay đổi và doanh nghiệp thường bị động về thông tin chính sách mới. Công văn trả lời cho các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp còn chung chung, chủ yếu đưa ra các thông tư, nghị định mà không có câu trả lời rõ ràng và các hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp…

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn việc xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật thuế và hải quan cần được thực hiện có chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn cần kịp thời và mang tính hệ thống thông báo cho doanh nghiệp thường xuyên hơn cũng như phổ biến rộng rãi minh bạch trên cổng thông tin.

Lắng nghe kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, thời gian tới Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, mà trọng tâm là thuế và hải quan, đặc biệt đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Bộ Tài chính cũng mong muốn các doanh nghiệp trao đổi cởi mở, thẳng thắn, bình luận về kết quả cải cách chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan; về những thắc mắc, bất cập đang gặp phải để Bộ Tài chính nghiên cứu, giải quyết cũng như xây dựng các giải pháp tạo thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp nói chung.


Cùng chuyên mục