Nghiên cứu - trao đổi

...29/12/2016 lúc 21:22 (GMT)

Tư vấn về hợp đồng lao động thời vụ

TCCTThời gian gần đây, Tạp chí Công Thương nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về các chính sách dành cho người lao động theo hợp đồng (HĐLĐ) thời vụ

Bạn Trung Đức (Định Công, Hà Nội) hỏi: Tôi đang làm tại một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo theo hợp đồng lao động thời vụ. Tôi muốn hỏi người lao động ký kết hợp đồng lao động thời vụ thì được hưởng những ưu đãi gì theo quy định của pháp luật?

Đáp: HĐLĐ thời vụ được ký kết trong trường hợp giao kết công việc giữa người sử dụng lao động và người lao động là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn 12 tháng.

Không được giao kết HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp vị phạm, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 – 20.000.000 đồng tùy theo số lượng NLĐ mà họ vi phạm theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

Khi ký kết HĐLĐ thời vụ, người sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi sau đây cho người lao động:

- Được tham gia BHTN kể từ ngày 01/01/2015, do vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Được tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2016, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn,riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.

Ngoài ra, khi có xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động thì người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Bạn Nguyễn Hoa (Nam Định) hỏi: Tôi được công ty ký kết HĐLĐ thời vụ đã 2 lần, vậy trường hợp của tôi có được phép ký tiếp HĐLĐ thời vụ nữa hay không?

Đáp: Pháp luật lao động chưa hạn chế số lần ký kết HĐLĐ thời vụ.

Song cần lưu ý, công việc được giao kết HĐLĐ thời vụ phải là công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên.

 Cụ thể:

 - Nếu công ty ký HĐLĐ thời vụ, sau khi hết hạn HĐLĐ này, người sử dụng lao động và người lao động chấm dứt HĐLĐ. Sau một thời gian, công ty lại ký HĐLĐ thời vụ, thì việc ký kết HĐLĐ này vẫn đúng quy định pháp luật vì công việc đó mang tính chất thời vụ. Và như vậy, việc ký kết HĐLĐ như vậy là đúng quy định, không phụ thuộc vào số lần ký kết.

- Nếu công ty ký HĐLĐ thời vụ, sau khi hết hạn HĐLĐ này người sử dụng lao động và người lao động lại tiếp tục ký kết HĐLĐ thời vụ thì như vậy, rõ ràng công việc này không mang tính chất thời vụ nữa, việc ký kết này vi phạm quy định của Bộ luật lao động 2012.

Bạn Hoàng Nga (30 tuổi) hỏi: Người lao động theo HĐLĐ thời vụ có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Đáp: Theo Điều 16 Bộ Luật Lao Động số 10/2012 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

- Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Theo quy luật Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014 tại Điều 2 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;

Theo quy luật Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014 tại Điều 124 quy định về hiệu lực thi hành như sau:

- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Như vậy căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động với lao động thời vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên đến ngày 1/1/2018 người lao động phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội.

Hà Minh

Cùng chuyên mục