Công đoàn Công Thương Việt Nam: Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Tham dự Hội thi có 38 đội với 114 thành viên là công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành và trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Thuỳ Linh