Hoàn thiện chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao

Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn còn tồn tại và kiến nghị những giải pháp phù hợp, đặc biệt liên quan đến đổi mới mô hình ưu đãi thuế hiện nay.
Thy Thảo - Nguyên Hà